• pl
  • en

wybierz rodzaj wpłaty

…I dołączam do Kręgu Przyjaciół

moje dane

opcjonalne dane... show more

Instytut Ordo Iuris nie przechowuje numerów kart płatniczych. Płatności kartami obsługuje Elavon. Darowizna cykliczna będzie pobierana z Państwa karty 15 dnia każdego miesiąca. Pierwsze pobranie z karty nastąpi w kolejnym miesiącu od daty utworzenia cyklicznego wsparcia.

Zapoznaj się z regulaminem przetwarzania danych w naszej fundacji>>>

metoda płatności

KARTA
PŁATNOŚCI ONLINE

spróbuj ponownie

Płatność Tpay

0

obsługiwane przez Elavon obsługiwane przez Elavon